בראשית הכי טבעי לעור שלך
FacebookYoutube
search2, search, magnifier, lookup, find
חפש
הסל שלי

תקנון האתר
אנו מודים לכם על שהחלטתם להשתמש בשירותי האתר, אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר: השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
האמור בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
הקדמה
 1. אתר "teva-aroma.com" (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מציע למכירה את המוצרים באתר (להלן: "המוכר") ומנוהל ע"י חוה לוי.
 2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.
3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר
4. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח).

שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח
5. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
6. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע כדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים.
7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
8. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיו, ללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור, כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
9. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לבעלי האתר, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
10. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמה כתובה ומפורשת של בעלי האתר.

11. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.

אופן הרכישה באתר
12.  באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
13. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר . המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי , כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה.
14. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ו\או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר. המוכר ישלח למזמין רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך שנקבעה מראש.
15.  כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים  וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי.
16. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר עם הפסקת או השינוי השירות.
17. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
18. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים  כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך.

המוצרים
19. כל צילום או תמונה המופיעה באתר לצד המוצר/הציוד מיועד להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון/העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
20. אין האתר אחראי על שימוש או אופי השימוש במוצר שנרכש ותוצאותיו, ומבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.
21. הלקוח מודע לכך כי המוצרים באתר הינם בקטגוריית מוצרי קוסמטיקה טבעיים וחומרי גלם טבעיים והינם עדינים במהותם וכי חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל.
22.האתר או מפעיליו/בעליו לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי גלם הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.


.. . במכירת והצגת המוצרים באתר, אין משום המלצה או הבעת דעה או נתינת חוות דעת לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
 
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
24. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הזמנתך באתר ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
25. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', יידע האתר את הרוכש מייד עם היוודע דבר האיחור ויאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.
26.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
27. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מזמין.
28. באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו בסניף הראשי ברמת גן או אצל מפיצים מורשים שפרטיהם יימסרו לו בעת בצוע ההזמנה , טלפונית או במייל.
29.  מועד אספקת המוצרים הוא עד 5 ימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום אחר.
30. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
. 31 האתר לא יישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.
32. האתר לא יישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
33. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים/דואר ישראל.
34. האתר משתמש בשירותי המשלוח של דואר ישראל.
 35. המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, אם חויב.

אופן התשלום
36. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ויזה, אמריקן אקספרס ומאסטרכרד
37. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.
38. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנט".
39. הקונה רשאי לשלם בהמחאה או במזומן. באיסוף עצמי, המוצרים ימסרו כנגד מסירת ההמחאה. במשלוח, הקונה ישלח את ההמחאה בדואר ורק לאחר פירעון מלא של ההמחאה בבנק המוכר, יצא משלוח המוצרים באופן בו בחר הקונה, אל הקונה.
40. באמצעות העברה בנקאית וזאת בתיאום טלפוני עם שרות הלקוחות  בטלפון-037394532

מדיניות החזרות וביטולים
41. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת האתר ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח).
42. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.
43. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או שונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
44. במקרים אלה הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור או פגום או שונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-5 ימי עבודה.
45. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן להחזיר מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם, או השתמש בהם כדוגמת קרמים.
46. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את כספו של הצרכן.

מבצעים
47.האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים, המבצעים יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר.
48. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים איזשהו מבצע, או אפילו לבטל לחלוטין איזשהו מבצע/ים, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו. 
49. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.

כללי
50. לאתר יש זכות ללא הודעה מוקדמת לשנות את תקנון האתר , והעיקר שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.
51. האתר רשאי ללא הודעה מוקדמת ,להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולהפסיק מכירת מוצר מסוים. 
52. הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר שמורה בכל עת לאתר  ולמפעיליו.
53. האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים/ ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או טלפונית.
54.האתר רשאי לשלוח מידי פעם הודעות בדוא"ל המכילות מודעות פרסומיות וכד'.
55. המחיר המופיע באתר הינו בשקלים והוא המחיר המלא כולל מיסים במידה ויוטלו.
59. לרשותך שרות לקוחות בטלפון: 037394532 בימים א' – ה' בין השעות 9.00-19.00 ובימי ו' בין 9:00-12:00.
60. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 אנו מאחלים לכם קנייה נעימה ומהנה ומזמנים אתכם ליצור קשר בכל שאלה או עניין
 חוה לוי.